فیلتر


محصولات برند هاردستون

جدیدترین هاپربازدیدترین هامحبوب‌‌ترینپرفروش‌ترینارزان‌ترینگران‌ترین
تعداد نمایش 122448

شركت بازرگاني هاردستون درسال ۲۰۰۱ ميلادي در دوبخش تجاري كه هريك به واسطه مفهوم آسايش و رفاه به ديگري پيوند خورده و آغاز فعاليت نموده است که با لوازم خانگی کوچک و بزرگ همچون غذاسازها ، آرام پزها ، سرخ کن ها ، خرد کن ها ، آبمیوه گیری ها ، چرخ گوشت ها ، پلوپزها ، گرم و سرد نگهدارنده ها ، جاروبرقی ها ، بهداشتی ها ، آرایشی ها ، اجاق گازها ، یخچال فریزرها ، لباسشویی ها ، ماشین ظرفشویی ها ، مایکروویو ها ، توستر ها و اتوها در عين ساده و آسان ساختن زندگي در منزل ، اوقات فراغت بيشتري را برايتان فراهم مي سازد.

 کلمه هاردستون به معنی سنگ سخت ، که نشان دهنده کیفیت و با دوام بودن کالاهایمان است.

برای همین شعار و هدف شرکت ما بر این است که اشتغال راهبردی در ساختار تولید و نوآوری ایجاد کند.

درباره هاردستون هلدینگ هاردستون در ایران متشکل از 4 گروه است که در ضمینه های مختلف فعالیت مینماید.

گروه اول: این بخش در ضمینه ی انواع لوازم خانگی بزرگ شامل اجاق گاز، یخچال، فریزر، سایدبای ساید، لباسشویی، ظرفشویی و ... فعالیت می نماید.

گـروه دوم: ایـن بخـش در ضمینـه ی انـواع لـوازم خانگـی کوچـک برقـی ماننـد ماکروویـو، جاروبرقـی، غذاسـاز، اتوپـرس، اتـو دسـتی، چـرخ گوشـت و ... و محصـوالت غیربرقـی ماننـد انـواع تـرازو، ظـروف آشـپزخانه، سـت قاشـق و چنـگال و ... مـی باشـد.

گـروه سـوم: فعالیـت هـای ایـن بخـش در زمینـه کاالهـای صوتـی و تصویـری از جملـه تلویزیـون هـای LED در سـایزهای مختلـف ، انـواع PLAYER DVD ،سـینمای خانگـی، باندهـای اکتیـو و میزهـای زیـر تلویزیـون بـا تنـوع بسـیار بـاال و زیبـا مـی باشـد.

گـروه چهـارم: ایـن بخـش در ضمینـه تجهیـزات آشـپزخانه شـامل انـواع هـود، سـینک، اجـاق گازهـای تـوکار، فـر تـوکار، تهویـه مطبـوع ) کولـرگازی پنجـره ای و اسـپیلت( در ظرفیـت هـای مختلـف و متناسـب بـا مناطـق جغرافیایـی کشـور، شـیرآالت، کابینـت و همچنیـن مصنوعـات چوبـی داخـل منـزل از قبیـل درب هـای ضـد سـرقت درب هـای ورودی و کلیـه درب هـای مـورد نیـاز منـزل فعالیـت مـی نمایـد. سـبد کاالیـی هاردسـتون بـدون شـک کامـل تریـن و بـی نظیـر تریـن سـبد کاالیـی در بیـن شـرکت هـای لـوازم خانگـی در جهـان مـی باشـد. بطـوری کـه مصـرف کننـده بـه راحتـی مـی توانـد کلیـه لـوازم خانگـی خـود را در کوتـاه تریـن زمـان ممکـن و از یـک برنـد تهیـه نمایـد.

1 2